เครื่องตรวจนับอนุภาคในอากาศด้วยเลเซอร์แบบควบคุมระยะไกล มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา สามารถตรวจนับอนุภาคได้ตั้งแต่ 0.1 ไมครอน จนถึงอนุภาคขนาดใหญ่ 100 ไมครอน มีอัตราการไหลของอากาศทั้ง 0.1 และ 1.0 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที เหมาะสำหรับต่อกับระบบตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม รองรับรูปแบบการเชื่อมต่อสื่อสารทั้งแบบอนาล็อก 4-20 mA และแบบ Modbus มีทั้งรุ่นที่มีปั๊มลมสูญญากาศในตัวและแบบที่ต้องต่อเข้ากับปั๊มลมสูญญากาศภายนอก

 

Incorporating the latest in laser optical particle counting technology, Lighthouse designed the REMOTE LPC 0.5μm liquid particle counter for continuous trouble-free operation. With a sensitivity of 0.5μm at a flow rate of 100 ml per minute, the REMOTE LPC 0.5μm provides real-time continuous data collection...

Incorporating the latest in laser optical particle counting technology, Lighthouse designed the REMOTE LPC 0.3μm liquid particle counter for continuous trouble-free operation. With a sensitivity of 0.3μm at a flow rate of 100 ml per minute, the REMOTE LPC 0.3μm provides real-time continuous data...