Products

     

     SOLAIR 5100 สามารถตรวจนับอนุภาคที่มีขนาดตั้งแต่ 0.5 ไมครอนได้ตามลำดับ ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 1.0 CFM (ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) และย่านการวัดสามารถทำได้ถึง 25 ไมครอนอีกทั้งยังมีการออกแบบแบตเตอรี่ใหม่ ให้มีอายุการใช้งานมากยิ่งขึ้นและยังมีน้ำหนักที่เบากว่ารุ่นอื่นๆ จึงทำให้สะดวกต่อการพกพา

 

     ใช้งานด้วยจอสีแบบสัมผัสขนาด 5.7 นิ้ว (14.5 ซ.ม.) ทำให้การกำหนดคุณสมบัติและการใช้งานทำได้ง่าย สามารถเก็บข้อมูลได้จำนวนมากจากการตรวจนับอนุภาคจำนวน 8 ช่องสัญญาณ และอุปกรณ์ตรวจจับสภาพสิ่งแวดล้อมชนิด 4-20 mA จำนวน 8 ช่องสัญญาณ เครื่อง SOLAIR สามารถเก็บข้อมูลได้ในตัวจำนวน 3,000 ข้อมูลและสามารถตั้งโปรแกรมสำหรับการเก็บตัวอย่างได้ โดยสามารถเก็บโปรแกรมได้มากถึง 50 โปรแกรม

 

     ข้อมูลสามารถถูกโอนย้ายเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยง่ายและรวดเร็วหรือสามารถที่จะพิมพ์ได้โดย Thermal printer ที่ติดตั้งมากับเครื่อง

 

     SOLAIR 5100 ถูกออกแบบให้มีความคล่องตัวทั้งในการใช้งานแบบเคลื่อนที่ได้ในสถานที่ต่างๆหรือสามารถนำไปใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการติดตามตรวจสอบโรงงานได้ (Facility Monitoring System)

 

     Designed and built by Lighthouse Worldwide Solutions, a name you can trust.

 

Features

 • SOLAIR 5100: 0.5μm to 25.0μm
 • 1.0 CFM (28.3 LPM) Flow Rate
 • Simultaneous Display of up to 8 Particle Sizes
 • 21 CFR Part 11 Compliant Secure Data Transfer via USB Flash Drive
 • Extreme Life Laser Diode Technology >20-year MTTF Laser Lifespan
 • Thermal Printer
 • Stainless Steel Construction
 • Designed for ISO 21501-4 Compliance: Unit-to-Unit Accuracy & Repeatability Assured
 • Multiple Communication Interfaces - USB, RS-485, Ethernet and USB Flash Drive
 • 5.7-inch Color TFT Touch Screen Display
 • 3000-record Data Storage Memory
 • 50-record Configurable Recipe Database
 • User-Definable Printouts
 • Open Architecture Connectivity with OPC Server
 • Report Wizard for Cleanroom Pass/Fail Reports: FS-209E, ISO-14644-1 or EU GMP Annex 1
 • Multiple-language Support: English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Chinese, Russian, Japanese, Korean

Benefits

 • User Friendly Interface with Multiple Languages
 • International Support
 • 2 year Warranty
 • Easy Integration to External Systems with OPC Server

Application

 • Cleanroom Monitoring
 • Facility Certification Testing
 • Trend Analysis
 • Tool and Equipment Testing
 • Multi-Point Facility Monitoring (with 6 or 32 port Manifold System)
 • Compressed Gas Monitoring (with High Pressure Controller)

Specifications

  5100
Size Range: 0.5 - 25.0μm
Standard Channel Sizes:

0.5, 0.7, 1.0, 3.0, 5.0, 10.0μm
0.5, 0.1, 3.0, 5.0, 10.0, 25.0μm

8-Channel: 0.5, 0.7, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 7.0, 10.0μm
Flow Rate: 1.0 CFM (28.3 LPM)
Counting Efficiency: 3100, 50% @ 0.3μm; 100% @ sizes > 0.45μm; 5100, 50% @ 0.5μm; 100% @ sizes > 0.75μm Per JIS B 9921 and ISO 21501-4
Light Source: Extreme Life Laser Diode Technology with >20-year Mean Time To Failure (MTTF)
Zero Count Level: < 1 count / 5 minutes (per JIS B 9921); Zero Count with Vibration: 0.02g2/Hz from 8-66Hz
Concentration Limits: 1,000,000 Particles/ft3 (35,300,000/M3) @10% Coincidence Loss, Suitable for ISO classes 1 through 8 Cleanrooms
Calibration: Meets ISO 21501-4 Calibration using NIST Traceable PSL Spheres, DMA and Condensation Particle Counter
Count Modes: Automatic, Manual, Beep, Concentration, Cumulative/Differential and Real Time (with LMSNet or LMS Express RT)
Data Storage: 3,000 Sample Records (Rotating Buffer), which includes particle and environmental data with locations and times
Communication Modes: USB; Ethernet; RS-485; Secure Data Transfer to and Storage on USB Flash Drive
Supporting Software: LMS XChange, LMS Express and Express RT; LMS Standard; LMS Pharma; CREWin
Touch Screen Display: 5.7-inch (14.47 cm) Color TFT Touch Screen Display
Location Labels: Up to 400, based on Location Label Length
Printer: Built-in Thermal Printer (non-printer model available)
Reports: Pass/Fail Report Wizard for ISO-14644-1, EU GMP Annex 1 and FS-209 Report Formats
Alarm: Integrated Alarm Buzzer and External Alarm Connection. Alarms on Counts and Low Battery
Enclosure: Stainless Steel
Sample Output: Internally filtered to HEPA standards (>99.97% @ 0.3μm)
Vacuum Source: Internal Closed-loop Controlled Pump: allows the use of Sample Tubing of up to 12 Meters (40 feet) in length
Power: 100-240 VAC, 50-60 Hz, External AC/DC Adapter
Battery: Optional: Lightweight Extended-life Li-Ion, Removable & Rechargeable (typical recharge time 6 hours)
Dimensions: 9.5" (d) x 8.0" (w) x 10.2" (h) [24.13 x 20.32 x 25.9 cm]
Weight: With Battery: 13.0 lbs (5.89 kg); Without Battery: 11.5 lbs (5.2 kg)
Languages: English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Chinese, Russian, Japanese, Korean

Environmental Conditions

Operating: 50°F to 104°F (10°C to 40°C) / 20% to 95% non-condensing
Storage: 14°F to 122°F (-10°C to 50°C) / Up to 98% non-condensing

Accessories


Included:
Operating Manual on CD; Isokinetic Sample Probe with Tripod and Tubing; Purge Filter; Power Cable and Spare Fuse; LMS XChange Software; Printer; Printer PaperOptional:

Wireless Network Adapter; Removable Rechargeable Li-Ion Battery; Carrying Case with Wheels; Temperature/Relative Humidity Probe; Differential Pressure Probe; Intelligent Filter Scanning Probe; Air Velocity Probe; Spare Removable
Rechargeable Li-Ion Battery; External Battery Charger; LMS Express, RT Software; LMS Pharma Edition Software; LMS Standard Software; Validation Documentation; Printed Operating Manual; Cleanroom Cart