เมื่อต่อเครื่อง HPC 1100 เข้ากับเครื่องนับอนุภาค จะใช้สาหรับตรวจนับอนุภาคของก๊าซภายใต้ความดันสูง จากการออกแบบด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ทาให้เครื่อง HPC 1100 สามารถรองรับเครื่องนับอนุภาคที่มีความแม่นยาในระดับของการตรวจนับอนุภาคขนาดเล็กถึง 0.1 ไมครอน ภายใต้ความดันสูง (30-150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ไม่มีการสูญเสียของก๊าซที่สุ่มมาสาหรับตรวจนับอนุภาค

     ด้วยเสียงที่ค่อนข้างเงียบและขนาดที่เล็ก ทาให้เครื่องสามารถติดตั้งและใช้งานในสถานที่ที่มีพื้นที่จากัดได้ ตัวถังขอเครื่องทาจากสแตนเลสสติล ซึ่งทนทาน บารุงรักษาน้อย

 

Features

 • Supports 0.1µm at 1 CFM
 • May be Used with Any Inert Gas
 • Easy Set Up
 • Simple Installation
 • Front-mounted Flow Gauge
 • Intuitive User Control
 • Quiet Operation
 • Fast Purge and Cleanup
 • VCR Fittings Internally and Externally
 • Stainless Steel Construction

Benefits

 • Zero Gas Waste During Normal Operation
 • Output at Near Atmospheric Pressure
 • Low Noise
 • Small Footprint
 • Easy System Integration
 • 2 Year Warranty
 • International Sales and Service Support
 • Low Cost of Ownership

Application

 • Process Qualification
 • Semiconductor Process Monitoring
 • Flat Panel Process Monitoring
 • Process Trend Analysis

Specifications

Particle Size Range: 0.1µm or greater
Flow Rate: 1.0 CFM
Output Pressure: Near Atmospheric
Input Pressure: 30-150 psi
Compatible Gases: Nitrogen, Argon, Helium, CDA
Operating Noise Level:  
Enclosure: Stainless Steel
Wetted Materials: 316L Stainless Steel, Hastelloy, PCTFE
Dimensions: 5.61” (w) x 7.57” (h) x 10.32” (d) [14.22 x 19.30 x 26.21 cm]
Weight: 6 lbs (2.7 kg)

Accessories

Included: Sample Tubing; VCR seals; Nylon Nut and Ferrule Set
Optional: Additional Sample Tubing; 1/4-inch Female Coupling Body Fitting; Welded Stainless Steel In-Line 1/4-inch Filter (0.5µm, 2µm, 7µm, 15µm)