Products

จากการออกแบบที่อาศัยหลักการยศาสตร์ Ergonomics และด้วยน้ำหนักที่เบา ทำให้เครื่องนับอนุภาคแบบมือถือ HANDHELD รุ่น 5016 เป็นเครื่องนับอนุภาคที่นิยมอย่างกว้างขวางในตลาด

จากการออกแบบที่อาศัยหลักการยศาสตร์ Ergonomics และด้วยน้ำหนักที่เบา ทำให้เครื่องนับอนุภาคแบบมือถือ รุ่น HANDHELD 3016 IAQ เป็นเครื่องนับอนุภาคที่เป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางในตลาดและสามารถแสดงค่าความหนาแน่นเชิงมวลของอนุภาคในหน่วยไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรได้

จากการออกแบบที่อาศัยหลักการยศาสตร์ Ergonomics และด้วยน้ำหนักที่เบา ทำให้เครื่องนับอนุภาคแบบมือถือ HANDHELD รุ่น 2016 เป็นเครื่องนับอนุภาคที่นิยมอย่างกว้างขวางในตลาด

Apex P3/P5 ความสามารถในการเก็บข้อมูลได้มากถึง 3,000 ข้อมูล สามารถตรวจนับอนุภาคได้ถึง 4 ช่องสัญญาณ หรือ 4ขนาด โดยข้อมูลสามารถถูกโอนย้ายเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้โดยง่ายและรวดเร็ว หรือส่งผ่าน USB Flash Drive

จากการออกแบบที่อาศัยหลักการยศาสตร์ Ergonomics และด้วยน้ำหนักที่เบา ทำให้เครื่องนับอนุภาคแบบมือถือ HANDHELD รุ่น 3016 เป็นเครื่องนับอนุภาคที่นิยมอย่างกว้างขวางในตลาด

SOLAIR 5100 สามารถตรวจนับอนุภาคที่มีขนาดตั้งแต่ ไมครอนได้ตามลำดับ ด้วยอัตราการไหลของอากาศ 1.0 CFM (ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) และย่านการวัดสามารถทำได้ถึง 25 ไมครอน

หมวดหมู่รอง