ทางบริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จำกัด ได้กาหนดให้มีการจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ "HEPA Filter Testing" 2018 เวลา 09.00-16.30น. ณ บริษัทไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูชั่นส์ จำกัด

 

HEPA Filter Testing

The high efficiency air filter and its housing should be check to ensure that no airborne contamination is supplied to the cleanroom as a result of it by-passing the filter installation.
ISO 14644-3 annex B6 provides guideline testing of installed HEPA filter using Photometer and Particle counter