ซอฟแวร์สำหรับตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถเชื่อมต่อทุกเครื่องมือวัด ไม่ว่าจะเป็นตรวจวัดคุณภาพของอากาศหรือของเหลว ระบบนี้สามารถรวมทุกอย่างที่ต้องการตรวจสอบในโรงงาน (Facility Monitoring System) ให้เป็นเพียงระบบเดียวได้ สามารถรองรับการเชื่อมต่อได้ในทุกรูปแบบทั้งอนาล็อก 4-20 mA แบบ Modbus และระบบไร้สาย wireless สามารถสร้างเป็นระบบแบบเดี่ยว (Stand Alone) ไปจนถึงระบบที่เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้

 

The LMS Express 7 family of small monitoring systems is designed to collect and display data from Lighthouse SOLAIR, HANDHELD and REMOTE Particle Counters as well as from the Lighthouse Universal Manifold Controller, Mini Manifold and Mini Multiplexer.

Read more ...

The LMS Pharma monitoring software system collects, displays and analyzes data for all phases of pharmaceutical operations. It provides automated and sophisticated alarm, notification, data viewing, reporting and auditing capabilities compliant with 21 CFR part 11.

Read more ...